Befaring og løsning

Når behovsanalysen er klar, avtaler vi et møte med deg for å avdekke ytterligere behov og se nærmere på hva du har å vinne på å installere Renholdssoner.

Vi benytter oss av unike verktøy og dokumentasjon som er utviklet i samarbeid med kommuner og andre brukere i Norge, og kan dokumentere både kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Samtidig utfører vi en befaring etter avtale med deg. Vi bruker god tid og all vår kompetanse for å utforme den optimale løsningen for hvert enkelt sted. Renholdssoner skal oppfylle kravene til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Vi har en befaringssjekkliste som vi går gjennom og fyller ut etter hvert, og vi utarbeider en digital skisse over løsningen vi foreslår. Skissen er en del av tilbudet og er å anse som N3 Norge AS eiendom inntil tilbudet aksepteres.

N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

Terms and conditions

Personvernerklæring

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no