Inneklimaets fem faktorer

Utviklet i samarbeid med NAAF

Verdens Helseorganisasjon har definert inneklima gjennom fem inneklimafaktorer. Innemiljø får vi når faktorer estetisk og psykososialt miljø legges til. Det er de fem første inneklimafaktorene dette prosjektet skal omhandle. Dette er inneklimafaktorer som på hver sin måte betydning for hvordan brukere, ansatte og besøkende vil oppleve det fysiske miljøet på studiestedet. Gjennomførte prosjekt viser at samhandling og kommunikasjon rundt de miljøene som utgjør inneklima kan bidra til å «lette trykket» i det psykososiale miljøet.

  1. Termisk miljø (varmt og kaldt). Lufttemperaturen i rommet, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  2. Atmosfærisk miljø (lufta vi puster i). Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass og middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekos og lukt fra matlaging
  3. Aktinisk miljø (lys og stråling). Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  4. Akustisk miljø (lyd og støy). Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  5. Mekanisk miljø (utforming og innredning). Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.
Dine valg og handlinger er viktig:

Siden inneklima er samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer, finnes det også en rekke enkle tiltak som kan iverksettes. Mange av tiltakene er ofte lite kostnadskrevende, men stiller krav til at ansatte, ansatte og brukere får kunnskap om hva som påvirker inneklima i praksis.

Kilde, professor Kjell Aas

 

Les videre for å få vite mer om inneklima på følgende sider:

N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

Terms and conditions

Personvernerklæring

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no