Luftfuktighet

Utviklet i samarbeid med NAAF

Tørr luft i rom og avdeling

Luftfuktighet  opplevelse av ”tørr og fuktig luft”

Under ellers normale forhold vil variasjoner i luftens relative fuktighet innenfor 20-60 % ha liten innflytelse på hvordan inneklimaet oppleves. Klager på tørr luft i innemiljøet er imidlertid hyppige. Opplevelsen av tørr luft skyldes ofte at luften er forurenset med støv eller er for varm heller enn at luften er tørr. Følelse av tørr luft øker også med økende luftbevegelse. Hvis luften føles tørr og temperaturen overstiger 22 oC i fyringssesongen, bør den senkes. Dette kan gi en betydelig reduksjon i klagene på tørr luft. Ekstremt lav luftfuktighet bør unngås av hensyn til problemer med bl.a. statisk elektrisitet og uttørring av huden, men generelt frarådes bruk av luftfukter på grunn av muligheten for bakterie- eller soppvekst i disse. Kilde FHI https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-og-helse/godt-inneklima-brosjyre/#temperatur-fuktighet-belysning-stoey-og-co2

 

Muligheter:

Det anbefales at måling av luftfuktighet uføres i fyringssesongen og vil være ha størst nytteverdi på kalde vinterdager med klar himmel for da har uteluften særlig lavt vanninnhold.

 

I eldre bygninger med dårlig isolerte vegger er det viktig ikke å tildekke veggene med møbler eller hyller slik at det oppstår kondens på veggoverflaten som kan utvikles til muggsopp. Det bør innføres rutiner for å sjekke bak hyller og reoler for å se om det er godt nok luftsirkulasjon slik at kondens, fuktskade og muggsopp ikke dannes i veggen. Et enkelt forebyggende tiltak vil være å sikre at inventar og utstyr som lagres inne har klaring på 5- 10 cm. En avstand som i de fleste tilfeller vil sikre luftsirkulasjon.

 

På dager med nedbør bør alle ytterklær henges på gangen eller i garderobe slik at snø og fukt ikke trekkes inn i klasserommet.

Hvor mange ansatte og brukere som til enhver tid er de ulike rom samtidige vil ha innvirkning på luftfuktigheten dersom det er flere i rommet enn det som rommet er planlagt for. Det bør etableres rutiner som sikrer at personbelastningen ikke overstiger det antall personer rom og avdeling er planlagt for. Dette er viktig å tenke på når timeplan og bruk av avdelinger planlegges/legges i skoler og barnehager. Erfaringer fra CO2-målinger utført via kontinuerlig logging med sensorene vil gi ansvarlig ledere dokumentasjon som viser hvor mange rom de enkelte rom tåler.

 

Les videre for å få vite mer om inneklima på følgende sider:

N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

Terms and conditions

Personvernerklæring

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no