Utemiljø er viktig for inneklima

Utviklet i samarbeid med NAAF

Hvordan utemiljøet er organisert, vedlikeholdt og driftet har betydning for inneklima og HMS på arbeidsplassen. Enkle tiltak som regelmessig rengjøring av gangbaner for sand og bøss. Legge til rette for avskrapningsriser utenfor ytterdør og fuktabsorberende matter innenfor ytterdøren er installasjoner bidrar til mindre slitasje på gulvbelegg og bonevoks.

Noen sjekkpunkter for utemiljø og bygninger

 1. Påse at avskrapningsristene utenfor alle ytterdører virker slik de skal (fjerne snø og evt. is).
 2. Etabler rutiner slik at brønnen under avskrapningsristene tømmes regelmessig for sand og bøss. Samles det regn- eller tinevann i brønnen, bor et synkehull slik av vann dreneres bort.
 3. Strøsand som brukes på is og snø bør være grovkornet slik at sandkorn ikke fraktes med utesko inn i bygningen.
 4. Innenfor ytterdøren bør det være en egnet avskrapningsmatte for å stoppe sandkorn.
 5. Innenfor legges mattesystemet til Renholdssoner.
 6. I barnehager bør sandbasseng plasseres slik at barna kan gå noen skritt på fast underlag før de kommer inn i barnehagen. Spesielt viktig for å redusere sand som trekkes via utesko når barn skal på toalettet.
 7. Planlegges utbygging i barnehagen bør det vurderes å investere i «utedo» der barn har tilgang rett utenfra til toalett, vaske- og drikkevann.
 8. I barnehager bør det være rutiner for å rengjøre oljebukser og støvler ute med vann. Bruk gjerne en bilbørste som fjerner de små partiklene effektivt.
 9. Alle uteområder bør rengjøres regelmessig og behov med bruk av vannslange slik at det ikke blir støvspredning.
 10. Inngå avtale med brøytemannskapet slik at snømasser ikke blir plassert slik at tinevann renner over gangbaner eller uteområde. Iset underlag kan føre til fallskader og økt bruk av strøsand som transporteres inn.
 11. Sjekk på en regnværsdag at alle sluk er åpne slik at vann renner effektivt bort og ikke mot bygning eller blir til en vanndam (viktig i barnehager).
 12. Sjekk på en regnværsdag at takrenner er tette slik at vann ikke renner mot vegger og vinduer.
 13. Sjekk på en regnværsdag at nedløp er tette og utformet slik at vann renner bors fra bygning og gangbaner.

Inngangsparti og korridor

 1. Sette ut «gangmopp» slik at elever kan tørke opp fukt, vann og søl fra gulvet regelmessig.
 2. Påse at ytterklær ikke tas med inn i klasserom. (Allergener, støv, lukt, osv.).
 3. Vurdere garderobeløsning med skillevegg.

 

Les videre for å få vite mer om inneklima på følgende sider:

N3smart er et IoT Ecosystem for renhold, utstyr og inneklima, utviklet av N3 i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet og produsert i Norge.

Terms and conditions

Personvernerklæring

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no