10. april 2024

Lillestrøm kommune prioriterer å tilby sunne bygg

– I Lillestrøm kommune prioriterer vi å tilby sunne bygg med god inneluftkvalitet i alle våre formålsbygg. Astma og allergier er utbredt blant barn i Norge, og vi ønsker å sikre at våre yngste innbyggere har tilgang til helsevennlige bygg med godt inneklima. For å oppnå dette, har vi tatt i bruk N3’s produkter, inkludert renholdssoner, maskinsensorer og inneklimasensorer.

 

 

Barnehage barn leker

 

 

– Sensorene har bidratt til å forbedre vår renholdstjeneste ved å hjelpe oss med å kvalitetssikre våre renholdsplaner, dokumentere vedlikehold av renholdssonene, og sikre at renholderne rengjør områder som trenger det mest. Alle disse aktivitetene dokumenteres grundig i N3 Smart Portal, som gir ledere og renholdspersonell tilgang til data som er nødvendig for å ta riktigere beslutninger rundt hvilke renholds aktiviteter som skal iverksettes.

 

Inneklima

Vi har installert inneklimasensorer i ulike bygninger rundt om i kommunen for å evaluere inneklimaforholdene. Dette har endret måten vi vurderer behovet for støvrenhold på, da vi nå aktivt følger med på om våre renholdsplaner er tilstrekkelige i henhold til de underliggende standardene. Vi benytter sensordataene til å tilpasse rengjøringen etter behov, og det har blitt tydelig at det er perioder i året hvor behovet for støvrenhold er økt, for eksempel i pollensesongen.

Bruken av denne sensorteknologien har ført til en endring i fokus i avdelingen. Vi har beveget oss fra å ha hovedfokus på gulvrenhold til å bruke mer tid på støvkontroll og rengjøring av høyere flater. Selv om disse tiltakene har vært diskutert i flere år, gir nå sanntidsdata om støvnivåene en mer innsiktsfull og forståelig tilnærming for både ledelse og renholdspersonell.

 

Renholdssoner

Vi har nå montert sensorer i alle teppebankere til renholdssonene våre. Dette gir direkte dokumentasjon i Clean Pilot og sikrer grundig oversikt over daglig og periodisk vedlikehold. Vi bruker denne dokumentasjonen aktivt når vi rapporterer på at vi leverer et forsvarlig renhold, – etter forskriftene vi er underlagt.

 

Maskiner

Vi har sensorer i flere av kommunens maskiner og roboter. Siden sensorene ble montert, har vi målrettet arbeidet med å øke utnyttelsen av maskinparken vår. Dette har gitt oss et mer informert grunnlag for beslutninger angående maskinene. Vi bruker dataene aktivt til å analysere kompetansebehov, forbedre renholdsplanene våre, evaluere vår totale maskinflåte og vurdere fremtidige investeringsbehov.
Vi har også utstyrt mange av avdelingens roboter med sensorer for å optimalisere bruken av rengjøringsroboter og støvsugerroboter. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å øke effektiviteten og automatiseringen av gulvrenhold, og sensorene gir oss en ny innsikt i mulighetene for robotbruk.

 

N3 – en langsiktig samarbeidspartner

– Lillestrøm kommune søker leverandører med produkter som støtter effektiv drift, intelligent renhold og forbedret inneklima. N3 har vært en langsiktig samarbeidspartner som kontinuerlig tilpasser sine tjenester til våre krav. Dette har utfordret oss til stadig forbedring, og som resultat har våre renholdstjenester videreutviklet seg.

 

Heidi Sollien,

Avdelingsleder, Internservice

Lillestrøm kommune

 

Interessert i å lære mer? Ta kontakt for gratis rådgivning og gjennomgang

Book demo

N3 har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Personvernerklæring

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Retningslinjer for leverandører

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no