Hvem er vi

N3 har lang erfaring og er markedsledende innen bærekraftige entreløsninger for inngangspartier og entreer i Norge/Sverige. Vi har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart, og har gjennomført mer enn 29 000 installasjoner med ett eneste mål for øye: å stoppe mest mulig smuss og fuktighet! Det internasjonale varemerke N3zones ble lansert i Sverige i oktober 2014.

Innovative løsninger

N3s løsninger består av flere enkeltelementer som til sammen gir kunden en helhetlig løsning som er fleksibel i bruk, enkel å vedlikehold, og som holder det den lover, dag etter dag, i all slags vær.

Verdidrevet kultur

N3 har en kultur bygget på sterke verdier og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted ved å være en leverandør som tar miljø og klima på alvor. Vi er også medlem av Initiativ for etisk handel. Denne holdningen til vår egen virksomhet er en viktig motivator og rettesnor for alle våre ansatte, som med rette føler stolthet over og lojalitet til arbeidsplassen sin.

 

Antall kunder

2352

 

Etablert

1995

Anker

Vår historie

De to gründerne, Dag Hognerud og Henrik Foss, etablerte Miljøfornyelse AS i 1995. Forretningsideen var den gang som nå å utvikle nye metoder for å hindre smuss og fuktighet fra å komme inn i bygg. I 2006 lanserte gründerne varemerket Renholdssoner i Norge, og i dag er vi markedsledende med mer enn 29 000 installasjoner i Norge og Sverige.

Karriere hos oss?

N3 er et selskap som bygger en egen kultur og felles fremtid basert på gode holdninger og verdier. Kvalitet, service og profesjonalitet er egenskaper vi holder høyt hos alle medarbeidere, og vi skal skille oss fra våre konkurrenter ved å gi «det lille ekstra».

Les mer

Anker

Miljøbevisste og klimanøytrale

N3 jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen og vi har en klimahandlingsplan som gir detaljert oversikt over tiltakene som gjøres.

Virksomheten vår er klimanøytral, og vi har gjennom målrettet arbeid eliminert mange belastende og forurensende ledd gjennom hele leveransekjeden til kunden. Vi er også med på prosjektet Plant a Billion Trees, der vi planter ett tre for hver entré vi jobber med. Vårt første mål er 100 000 trær.

Klimaregnskap
Klimasertifikat
Klima- og miljørapport
Miljøfyrtårnsertifikat
ISO sertifikat
Medlemsbevis Grønt Punkt
Vårt klimaprosjekt
Plant a Billion trees
Klima- og miljøkalkulator
N3 KLIMAHANDLINGSPLAN 2023 – 2025

N3 har forpliktet seg til 1,5°C målet!

Det betyr at vårt klimamål er i tråd med det som kreves for å begrense global oppvarming med 1,5°C gjennom Science Based Targets initiative (SBTi).

Science Based Targets-initiativet er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. Siden 2015 har mer enn 1000 bedrifter sluttet seg til initiativet for å sette et vitenskapsbasert klimamål.

Les mer

Våre avdelinger

 

Les mer

Vår ledelse

 

Les mer

Anker

Tar samfunnsansvar

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven fremmer bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samtidig som den sikrer allmennhetens tilgang til informasjon. N3 ivaretar menneskerettigheter og bærekraft i sin virksomhet og hos leverandørene sine på ulike måter. Og vi jobber hele tiden med å oppfylle FNs bærekraftsmål. En viktig del av N3´s bedriftskultur er at alle beslutninger og handlinger skal kunne tåle offentlighetens lys. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnlaget for arbeidet vårt med å ivareta menneskerettigheter og skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering for N3

N3 skal i alle ledd føre en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift. Vi skal stille strenge krav til oss selv og hvordan vi påvirker miljøet og samfunnet for øvrig.

Denne holdningen bygger på erkjennelsen av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte og med respekt for mennesker og miljø. N3 skal også bidra til en bærekraftig utvikling gjennom mer miljøvennlige produkter, effektiv ressursbruk, forbedringsarbeid i leverandørkjeden og generelt ansvarsfull drift.

N3 har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Personvernerklæring

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Retningslinjer for leverandører

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no