Personvernerklæring for N3

Personvernerklæringen er sist oppdatert 12. januar 2021.

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan N3 behandler dine personopplysninger. N3 består av selskapene N3 Group AS, N3 Norge AS, N3 Nordic AS og N3 Sverige AB. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt, se punkt 2.

Roller og kontaktinformasjon

N3 Group AS (org. nr. 998 553 105, Rudsletta 60, 1351 Rud) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Henrik Foss er vår personvernansvarlig og kan kontaktes på:
– epost hf@n3.no
– telefon: +47 982 86 150

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å:

 • gjennomføre leveransen til din virksomhet
 • kunne sende ut nyhetsbrev per epost og fysisk materiellg
 • gi deg informasjon om møter og arrangementer
 • vurdere deg som kandidat for ledige stillinger, inkludert hvis du har registrert deg i vår CV-database
 • kunne presentere relevante nettsider for deg

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine persondata for å oppfylle nevnte formål.

Grunnleggende prinsipper for N3s behandling av personopplysninger

N3 tar ansvar for å beskytte dine personopplysninger. Du kan ha tillit til at vi samler inn og beskytter personopplysningene dine på en trygg og god måte.

N3 garanterer å:

 1. Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.
 2. Kun bruke personopplysningene dine for det formålet vi har samlet dem inn for.
 3. Ikke samle inn eller behandle flere opplysninger om deg enn vi trenger.
 4. Gi deg mulighet til å:
  a) gi deg innsyn i opplysningene vi behandler om deg
  b) korrigere og be om sletting av personopplysninger som er feil, eller som du ikke lenger ønsker at vi skal lagre
  c) be om begrensning av behandlingen
 5. Kontinuerlig arbeide for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeidet omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Grunnlaget for behandlingen

Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre vår avtale med deg, vi har berettiget interesse i behandlingen, behandlingen er pålagt oss ved lov eller annet lovgrunnlag foreligger. Vår berettigede interesse er å kunne gi deg best mulig kundeservice og markedsføre våre tjenester og produkter.

Enhver deling utover dette krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale).

Norsk lov gjelder.

Hvilke opplysninger vi samler inn

Opplysninger du gir oss:
Når du blir kunde hos må du oppgi tittel, navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.

Nettsiden samler inn:
Tittel, navn, adresse, telefonnummer og epostadresse om du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev. I tillegg IP-adresse.

Opplysninger vi samler inn fra andre:
Vi henter ingen kundeinformasjon fra våre samarbeidspartnere uten av vi har nødvendig behandlingsgrunnlag for dette.

Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Gjennomføring av avtalen med deg:
N3 bruker personopplysningene dine til å levere tjenester og varer som avtalt.

Utvikling, forbedring, statistikk og måling:
Vi bruker personopplysninger til å lage atatistikk og generere informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider.

Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Markedsføring:
N3 lager og sender du nyhetsbrev med epost. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en lenke i nyhetsbrevet. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

Sikkerhetstiltak

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre medarbeidere får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap og ødeleggelser av de systemene som oppbevarer personopplysningene. Vi sørger for at behandlingen av personopplysninger gjøres riktig og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare.

Vi sørger for at personopplysninger er beskyttet i forbindelse med overføring både internt og eksternt. Vi sikrer at enhver ekstern part som håndterer dataene oppfyller et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt ettersom sikkerhet og beskyttelse av dine personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet. Vi overholder de kravene til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Ethvert brudd på våre sikkerhetsrutiner blir dokumentert og vi har prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhets- og personvernsbrudd. Hvis det oppdages slike brudd vil dette bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om eventuelle personvernbrudd. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en høy personvernrisiko for deg.

Hvor vi behandler data /tredjeparter

N3 vil ikke selge, leie eller bytte din informasjon til tredjeparter utover det som følger av denne personvernerklæringen. Vi deler kun nødvendig informasjon med tredjepart så lenge de følger våre krav til vår personvernpolicy og eventuelle databehandleravtaler.

Vi kan frigjøre informasjonen når vi mener at utgivelsen er hensiktsmessig for å overholde loven, håndheve retningslinjene for nettstedet vårt, eller beskytte vår eller andre rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Imidlertid kan ikke-personidentifiserende besøksinformasjon gis til andre parter for markedsføring, reklame eller annen bruk.

Innsyn, retting og sletting

Hvis du ønsker å få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg, eller som søker å rette, endre eller slette unøyaktige data, vennligst send en forespørselen til vår personvernansvarlig Henrik Foss, e-post hf@n3.no

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger

N3 lagrer dine personopplysninger bare så lenge vi har grunnlag for å behandle dem. I den grad vi har rettslig plikt til lagring kan, kan det f.eks. være fem år for regnskapsopplysninger. Andre opplysninger behandler vi i en mye kortere periode.

Endringer

N3 forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra 15 dager etter de legges ut. Vi vil med rimelige midler forsøke å underrette deg om vesentlige endringer gjøres.

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i dokumentet.

N3 har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Personvernerklæring

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Retningslinjer for leverandører

Telefon: 02131 kundeservice@n3.no