30. april 2021

Dårlig inneklima i barnehagen gir mer astma og allergi

Astma og allergi er en hyppig årsak til plager hos barn og unge. Dårlig inneklima kan utløse eller forverre disse plagene. I barnehagen, der barna oppholder seg innendørs i mange timer hver dag, er det ekstra viktig at inneklimaet holder mål. Riktig renhold kan være et enkelt tiltak som gir stor effekt.

Dette er fordi effektivt renhold der også høyereliggende flater tas med reduserer mengden støvpartikler i luften. Barn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder dårlig inneklima og høy støveksponering. De er aktive og leker nær gulvet slik at støv og partikler virvles opp. Estimater fra amerikanske miljøvernmyndigheter viser for eksempel at spedbarn får i seg dobbelt så mye støv og er mer enn ti ganger så følsomme for skadelige effekter av støveksponering sammenliknet med voksne.

 

Årsaker til dårlig inneklima i barnehagen

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) øker forekomsten av disse sykdommene, og forskning viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer utendørs og innendørs.

– Tilfredsstillende inneklima i barnehagen for barn og ansatte er avhengig av at voksenpersoner observerer områder og aktiviteter som kan føre til et dårlig inneklima, sier Kai Gustavsen, fagsjef på inneklima i NAAF.

 

Hybelkanin

Slike tegn kan typisk være hybelkaniner under sofa og reol, støv på høyereliggende flater, sand og bøss på gulvet, gulvet må bones ofte eller møkkete inngangspartier.

Han trekker frem at uønsket mye svevestøv i oppholdsmiljøet til barn og ansatte kan være en risiko. Ifølge Folkehelseinstituttet er kunnskapen om helseeffekter av svevestøv i inneluft er svært begrenset, men de få studiene som foreligger synes å indikere en mulig sammenheng med utvikling/forverring av ulike luftveissympto­mer hos barn og voksne som oppholder seg i barnehagen.

 

– Selv om sand på gulvet er for tungt til å sveve, kan det virke som slipemiddel når du går over gulvet slik at overflatebelegget, typisk bonvoks som inneholder kjemikalier, slipes ned og blir til svevestøv. Sand og skitt i garderober og inngangspartier kan derfor føre til at mer støv transporteres med sokker og innesko innover i lokalet.

Utover synlig støv og skitt kan derfor følelsen av tung luft (for varmt), kondens på vinduer også være et symptom på dårlig inneklima i barnehagen.

 

«Støv må fjernes regelmessig, ikke bare på gulv, men også på høyereliggende flater.»

 

Sammenhengen mellom støv og astma og allergi i barnehagen

Dårlig eller mangelfullt renhold fører til at det hoper seg opp støv, særlig på alle vannrette flater. Ifølge Naaf vil mye av det skadelige støvet samle seg opp høyt oppe, i reoler og hyller som ikke rengjøres så ofte. Hver gang noen åpner og lukker en dør eller lufter via et vindu, vil noe av dette støvet virvles ut som svevestøv og være i luften helt til det blir pustet inn, treffer øyner eller lander på en ny flate. Svevestøv inne oppleves ofte som «tørr luft».

 

 

– Støv må fjernes regelmessig, ikke bare på gulv, men også på høyereliggende flater. Dette krever at barnehagen har en renholdsplan som ikke vektlegger bare renhold av gulvet med også alle horisontale flater fra gulv til tak. Renholdsplanen skal brukes, og innarbeides i barnehagens internkontroll.

 

Et godt renhold som vektlegger inneklima, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og MHV (miljørettet helsevern) er viktig for helsen til alle som oppholder seg i barnehagen. Dersom sykefraværet hos ansatte og barn er unormalt høyt bør det sjekkes om renholdsplanen er utformet slik at det daglige renholdet vektlegger inneklima. Barn er en følsom gruppe og de leker mye på gulvet. Derfor er det viktig at de leker på flater som ikke virvler opp støv.

 

– Bygger de for eksempel tårn, blir det problemer når tårnet raser sammen og det bør derfor være et leketepper under. Tepper i seg selv er støvmagneter, så det er viktig at banking og lufting av disse teppene må inn i renholdsplanen.

Et godt renhold medfører mer enn daglig rengjøring. Det innebærer også at det gjennomføres skikkelig rengjøring av reoler, hyller, høye vannrette flater, oppsiden av hengende lyskilder og så videre. Det må gjøres flere ganger i året, i tillegg til hovedrengjøring. Et tips kan være å innføre miljødager slik at rydding og renholdsaktiviteter kan utføres regelmessig.

 

– Behov og rutiner for denne rengjøringen må tilpasses hver barnehage. Mye støv i rommet signaliserer at renhold ikke er prioritert. Leder bør invitere ansatte til idédugnad med fokus på inneklima, HMS og støvreduserende tiltak. Ansatte som trekkes aktivt med i dette arbeidet har ofte gode løsninger for hvordan inneklima og luftkvaliteten i barnehagen kan bli bedre.

 

Vet du hvilke krav som stilles til inneklima i barnehager? Her kan du lese mer om forskrift for miljørettet helsevern, og hvordan du kan synliggjøre dette arbeidet i din barnehage

 

«Når gjørme og søle på klær og sko tørker, faller det til gulvet og blir til slutt til støv»

 

Tiltak som redusere støv og bedrer inneklimaet i barnehagen

Et viktig tiltak for å forbedre inneklimaet i barnehagen er å sørge for at minst mulig skitt, sand og smuss kommer inn i lokalene i det hele tatt. Derfor må barnehagen være tilrettelagt for renhold ute.

– Dette kan for eksempel innebære muligheter for å børste og spyle sølete gummibukser ute, eller det å ha eget toalett på uteområdet slik at barn og voksne slipper å gå ut og inn med møkkete sko og avskrapningsrister foran ytterdøren, sier Gustavsen

I tillegg er det viktig med godt renhold i garderoben. Ofte oppstår de største utfordringene med støv og dårlig inneklima i grovgarderoben. Det er her skitt og sand fra sko og klær ender. Når gjørme og søle på klær og sko tørker, faller det til gulvet og blir til slutt til støv dersom det ikke blir håndtert på en god måte.

 

Barn med støvler i sølepytt

 

Hvis du klarer å fjerne skitt, smuss og fuktighet i grovgarderoben, er du langt på vei til et sunnere inneklima i hele barnehagen. Et smart mattesystem, med sensorer, gir deg melding/signal at de tiltakene dere utfører virker. Når får ledere, ansatte og FAU/SU oversikt over områder som er tilfredsstillende rene og områder som er skitne og har behov for tiltak.

 

–  Støv er en utfordrende ting å jobbe med, fordi det ofte er usynlig før det oppstår støvdepoter. Med sensorikk får du en måte å navigere på, ved at det at svevestøvet blir synliggjort, sier Gustavsen i NAAF.

 

«Svevestøv er ofte usynlige før det samler seg i støvdotter rundt i bygningen»

 

Smarte matter er en investering i barnehagens inneklima

Renholdssoner er et mattesystem spesielt utviklet for barnehager. Systemet stopper, kontrollerer og fjerner smuss og fuktighet i inngangspartier og garderober. Dette gjør inneklimaet trygt og tørt for alle barn og ansatte som oppholder seg i barnehagen.

Ved hjelp av IoT-sensorer vil du alltid vite hvor det har samlet seg skitt som overstiger en forsvarlig verdi. Du kan med andre ord ta kontroll over renholdet, før støvet ødelegger eller forringer inneklima. Sensorene bør også bidra til at barnehagens ressurser kan målrettes mot de områder der det er behov for høynet renhold.

 

I tillegg har vi utviklet en egen støvsensor. Svevestøv er ofte usynlige før det samler seg i støvdotter rundt i bygningen.  Dette systemet vil varsle dersom det er unormale støv-verdier rundt om i bygningen. Disse sensorene vil bidra til at renholdstjenesten alltid vil vite hvor de trenger å vaske, i tillegg til at de kan dokumentere effekten av hva de gjør. Dette er et langt mer effektiv renhold,  som igjen betyr en renere barnehage til lavere kostnad.

 

Synes du dette virket interessant? Vi kan vise deg hvordan dette kan forbedre inneklimaet i akkurat din barnehage.

 

Book demo

 

 

N3 utvikler og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring