Hva er Renholdssoner?

Renholdssoner er et mattesystem som stopper, begrenser og fjerner smuss og fuktighet, og består av elementer som til sammen gir kunden en helhetlig og enkel løsning. Renholdssoner holder hva den lover – år etter år, i all slags vær.

 

Beskrivelse av Renholdssoner systemet – utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund har vært og er en sentral partner i utviklingen av Renholdssoner. Dette har medført at fra januar 2020 har NAAF satt sitt kvalitetsstempel «Utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund» på Renholdssoner systemet. Renholdssoner ble anbefalt av NAAF for første gang i 2008 og etter det har tusenvis av barnehager, skoler og helsebygg i hele Norge og Sverige fått et bedre inneklima. Effekten ved bruk av Renholdssoner er meget godt dokumentert gjennom flere støvdekke tester de siste 15 årene.

 

Rådgiver lager en behovsanalyse og utfører en befaring

Før vi gir et tilbud på Renholdssoner, begynner vi alltid med å foreta en behovsanalyse. På den måten får vi innhentet mest mulig informasjon på forhånd, slik at vi er sikre på at vi kan tilby den beste løsningen til det bestemte bygget. 

Når behovsanalysen er klar, avtaler vi gjerne møte for å avdekke ytterligere behov og se nærmere på hva kunden har å vinne på å installere Renholdssoner. Vi benytter oss av unike verktøy og dokumentasjon som er utviklet i samarbeid med brukere av systemet. Vi kan dokumentere forventet reduksjon i støvdekkegrad,  økt effektivitet og økonomiske gevinster. Samtidig utfører vi en befaring. Vi bruker god tid, har en systematisk gjennomgang og bruker all vår kompetanse for å utforme den optimale løsningen for hver enkelt inngang. Renholdssoner skal oppfylle kravene til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) hver gang. 

Vi har en befaringssjekkliste som vår lokale rådgiver går gjennom og fyller ut etter hvert, og vi utarbeider en digital skisse i vårt digitale tegningsverktøy på løsningen vi foreslår. Skissen er en del av løsningen og er å anse som N3zones AS sin eiendom inntil tilbudet aksepteres.

 

Prosjektering, koordinering og installasjon

Når tilbudet er akseptert, starter koordinering og prosjektering for å sikre en plettfri skreddersydd installasjon etter godkjent skisse. Vår kundeservice koordinerer installasjonen med riktig kontaktperson og vår sertifiserte gulvlegger. Når alt er avtalt, sender vi en skriftlig bekreftelse til kunden på e-post. 

Alle våre installatører har gjennomgått og gjennomgår vårt årlige sertifiseringskurs og har bestått kurset. 

Vedlikeholdssystemet 

Inkludert er et komplett vedlikeholdssystem som er skreddersydd for den daglige rengjøringen av renholdssonen. Systemet består av en N3EVO teppebanker maskin med børster, hepa filter, poser og annet tilbehør. I tillegg følger det med internkontrollskjemaer og etiketter for å styre og kontrollere bruken av maskinen. Fullstendig brukermanual og smartinstruksjoner (korte filmer) ligger på våre nettsider under kundeservice og er også tilgjengelig gjennom CleanPilot. Kunden kan selv velge å ha med en funksjonsgaranti slik at driften sikres gjennom hele leieperioden. 

Opplæring av renholdspersonell 

I forbindelse med installasjonen sørger vi for opplæring av renholdspersonellet som skal ha ansvaret for vedlikeholdet av renholdssonene. Opplæringen blir koordinert av vår kundeservice.

 

N3smart – Digitalt IoT driftssystem for fastmonterte matter  

N3smart er et digetalt driftsystem som sikrer drift og renhold av renholdssonene og gir følgende informasjon:

 • Renhold utført og driftstid på hver renholdssone 
 • Portal som viser lokasjon av bygget og renholdssonene i bygget 
 • Varsler til leder/ renholdere om renholdssonen trenger ettersyn og renhold. 
 • Funksjonsgaranti på teppebanker som sikrer bytte av maskin om driftsstans skulle oppstå 

Les mer om N3smart her

 

Rådgivning innenfor renhold, økonomi, helse, sikkerhet, estikk og miljø

Når smuss blir forhindret fra å komme inn i et bygg, blir det naturlig nok mindre skitt, fuktighet og støv i bygget. Dermed blir det mulig å gjøre renholdet mer effektivt og optimalisere renholdskostnadene. Våre kunder opplever i mange tilfeller store økonomiske innsparinger. I de fleste tilfeller vil kvaliteten på renholdet og dermed innemiljøet oppleves som bedre etter installasjon av Renholdssoner. 

Ved hjelp av våre unike verktøy kan vi sammenligne renholdskostnadene før og etter installasjon av Renholdssoner. En stund etter installasjonen avtaler vi et statusmøte. Der går vi gjennom i hvilken grad kunden opplever at forventningene har blitt innfridd, og hvilke tiltak som kan igangsettes for å hente ut størst mulig gevinster innenfor mange områder for HSK. 

Dette vil vår rådgiver være behjelpelig med å sikre. Tiltakene vil gi verdi gjennom hele leieperioden. Lang erfaring gjør at denne metoden vil gi den som bestiller innsikt og kompetanse i økonomiske besparelser.

 

Kjøp eller leie?

Renholdssoner er et operasjonelt leieprodukt. Når man leier er månedsprisen forutsigbar i hele leieperioden. 

Hva betyr operasjonell leie? Med dette menes at leieavtalen har en bestemt start- og sluttdato. Tre måneder før avtalens slutt og renholdssonen skal fjernes, blir kunden kontaktet for å gå gjennom et forslag til en ny avtale om nye renholdssoner. Det kan påløpe kostnader i de tilfellene der leieavtalen ikke reforhandles.  Renholdssoner kan også kjøpes. 

Oppfølging og kundeservice

Kunden  følges opp med jevne mellomrom gjennom hele leieperioden av vår kundeservice. Kunden vil også ha mulighet til å gi tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkeler, nettsider, e-post, kontaktskjema, telefon eller direkte til den lokale rådgiver.

 

Garantier

Funksjonsgarantien på N3EVO teppebanker maskinen dekker følgende i leieperioden: 

 • Ny eller reparert maskin innen to arbeidsdager fra N3zones AS mottar den defekte maskinen
 • Frakt til og fra brukerstedet
 • Utbedring av skader og mangler som ikke er brukerfeil
 • Arbeid inkludert deler
 • Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

Garanti på selve renholdssone belegget

Vi forsikrer hver enkelt renholdssone. Det betyr at du får en totalgaranti som dekker følgende i leieperioden:

 • Brann
 • Hærverk
 • Tyveri 

N3 utvikler og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring