30. april 2021

Digitaliser renholdet og unngå helseskadelig støv

Hvis du driver en barnehage i dag er sannsynligheten stor for at driftsbudsjettet ditt er stramt. Du føler det er utfordrende å oppfylle alle myndighetskravene med stadig mindre penger. Videre må du hele tiden takle skruballer som sykefravær og bemanning. I tillegg må du tilrettelegge for barn med astma og allergi, og ta hensyn til foresattes bekymringer og krav til inneklima. Du trekkes hele tiden mellom motstridende interesser, som vanskelig lar seg forene. Regnskapet går rett og slett ikke opp. Kjenner du deg igjen?

Ikke fortvil. Løsningen er her, og den er enklere og mer kostnadseffektiv enn du skulle tro. Det hele koker ned til å dra minst mulig skitt inn, dernest å vite hvor skittet er slik at disse stedene kan rengjøres ved behov. Lettere sagt enn gjort, sier du. Nei, sier vi. Ikke hvis du benytter deg av riktig teknologi.

«25% av barn og ungdom utvikler luftveisplager
i alderen mellom 2 og 18 år.»

Støv påvirker innemiljø i barnehager

Vi vet at folk kan bli syke i dårlige bygg. Ifølge Norges astma og allergiforbund utvikler 25% av barn og ungdom luftveisplager i alderen mellom 2 og 18 år. I tillegg er luftveisplager en av de vanligste helseplagene blant barnehagelærere. Dette har en sammenheng med at vi bor i et kaldt land, og oppholder oss mesteparten av tiden inne. Inne er det mye støv, noe som igjen fører til dårlig inneklima i barnehagen.

Les mer om sammenhengen mellom astma, allergi og renhold i denne saken

Jørgen Sannesmoen er CEO i Datec, en teknologibedrift som er spesialisert på renhold. Datec leverer digitale verktøy til renholdsbransjen og samarbeider med N3 om fremtidens renholdsløsninger. Han mener at digitalisering av renhold vil gi mange fordeler for nettopp barnehager.

– Det stilles økende krav til både kvaliteten og utførelsen av renhold i barnehager, samtidig stilles det krav til at den samme leveransen gjøres mer effektivt av hensyn til kostnader. Dokumentasjon og kommunikasjon til både kvaliteten og utførelsen av renholdet er nøkkelen til å lykkes. Ved å bruke sensorer som samler inn data, vil renholderen som utfører oppgavene på gulvet få faktabasert informasjon om hvor det er behov for rengjøring og hvor det ikke er det, sier han.

«Sensorikk er en viktig støtte for å hjelpe renholderne til å prioritere hvor det skal vaskes»

Barnehage illustrasjon komplett

Behovsrettet renhold gir mindre støv i barnehagen

Behovsrettet renhold innebærer at renholdspersonalet konsentrerer sin innsats om de områdene i barnehagen der renhold behøves. Tradisjonelt har frekvensbasert renhold, som innebærer å rengjøre til faste tider med faste intervaller, vært vanlig. Renholdsoppgavene utføres uavhengig av det faktiske renholdsbehovet, der det er hyppigheten av renholdet som i praksis avgjør kvaliteten. Teknologien åpner muligheter for effektivt behovsstyrt renhold i barnehagen.

– Sensorikk er en viktig støtte for å hjelpe renholderne til å prioritere hvor det skal vaskes. Det er viktig å understreke at disse prioriteringene er faktabasert, de er basert på de dataene sensorene samler inn. Sensorer kan blant annet registrere i hvilken grad et rom har vært i bruk, og sende dataene direkte til renholderens nettbrett, der renholderen enkelt kan få hjelp til å prioritere de rommene etter bruksgrad gjennom fargekoder i renholdsplanen eller varsler om ekstra renhold ved f.eks ekstra høy bruk/besøk i et rom.

NS-INSTA 800 er system som fastsetter og bedømmer kvaliteten på renhold, og systematiserer kravene til behovsstyrt renhold. Helsedirektoratet anbefaler en renholdsprakis som oppfyller INSTA 800-kravene i barnehager.

INSTA 800 sier også noe om forsvarlig forekomst av støv. Sammenhengen mellom støv og helseplager og hos barn med astma og allergi er godt dokumentert. Støv kan sammenlignes med bittesmå glidefly lastet med kjemi. Hvis vi puster inn kjemiske stoffer eller allergener fra støv, kan dette irritere luftveiene. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Er støvdekket i barnehagen over 3-4 prosent, må renholdet skjerpes

«Fokus på kvalitet fremfor frekvens»

INSTA 800 setter krav til støv i barnehager

En utfordring med støv og renhold, er at støv er usynlig. Med mindre det er så mye støv at det har dannet seg hybelkaniner, svever støvet rundt i luften helt til alle som oppholder seg i barnehagen puster det inn. Ved hjelp av sensorer er det imidlertid mulig å måle støvpartikler i luften, slik at områder i barnehagen med uforsvarlig mye støv prioriteres av renholderne.

– INSTA 800 har et eget målepunkt som går på støvdekkegrad. Systemet N3smart IAQ Støvmåler har en sensor som vil bidra til å støtte denne målingen.

Inneklima er en del av HMS-arbeidet i en barnehage, og for leder kan det være både vanskelig og kostbart og oppfylle kravene til dokumentasjon.

– I dag måles støv vanligvis i forbindelse med kontroll, det vil si det gjøres forholdsvis sjelden og barnehagene skjerper renholdet i forkant. Målingene som gjøres i forbindelse med en slik kontroll en engangsregistrering. Kombinerer du støvsensor med sensorer som viser hvor mange som bruker rommene, vil du få mye bedre både kvantitative og kvalitative data og innsikt, noe som gjør at du løpende og på en tryggere måte kan justere innsatsen riktig for å opprettholde kvalitetskravet til INSTA 800 .

INSTA 800 symbol

INSTA 800 er et system som fokuserer på kvalitet fremfor frekvens. Likevel er mange barnehager engstelige for å stryke ved en eventuell kontroll, og overleverer derfor på renhold. Dette er verken lønnsomt, bærekraftig eller nødvendig.

– Hensikten med INSTA 800 er at renholdere skal yte riktig innsats til riktig tid, ikke for mye og ikke for lite. Med støtte fra sensorikk og digitale renholdere som registrerer det de gjør, får du løpende dokumentasjon på sammenhengen mellom bruk, leveranse og kvalitet. God og faktabasert dokumentasjon skaper både økt trygghet og bedre forståelse i samhandlingen mellom renholdere og brukere av bygget

Ved å digitalisere renholdet får barnehagen altså et presist grunnlag for å disponere ressurser på en god måte. Ledere og renholdere får oppdatert informasjon på hvor det er støv og hvor mye. Målet er så liten innsats som mulig for å holde samme kvalitet, noe som igjen vil bidra til å redusere kostnader forbundet med renhold.

Les også: Hvordan spare penger på renhold i barnehager

Mindre støv hvis skittet ikke trekkes inn i barnehagen

Et viktig prinsipp med renhold er at det skittet du ikke drar inn, slipper du å ta ut igjen. Det er derfor en stor fordel å stoppe mest mulig skitt ved inngangspartiet, før det når oppholdsrom i barnehagen.

Selv om sand på gulvet er for tungt til å sveve, kan det virke som slipemiddel når du går over gulvet slik at overflatebelegget slipes ned og blir til svevestøv. Sand og skitt i garderober og inngangspartier kan derfor føre til at mer støv transporteres innover i lokalet.

Konseptet Renholdssoner, et mattesystem som spesialtilpasses byggets areal og utforming, løser dette problemet. Med et slikt system kan du overvåke renhold og luftkvalitet gjennom sensorteknologi.

Du kan også optimalisere renholdet i gang og grovgarderobe i forhold til årstider. Om våren tråkkes det for eksempel masse sand inn etter strøing, og om høsten er det løv, greiner og søle som trampes inn av mange små barneføtter.

«Vi kan integrere mange forskjellige sensorer som måler, støv, opphold i rom og til og med værdata i samme løsning»

– Det kan være en utfordring for renholderne og dimensjonere leveransen sin godt når mengden skitt og renholdsbehov varierer i løpet av året. Med sensordata får du faktabasert informasjon som gir oss et bedre datagrunnlag til å lage bedre løsninger og dimensjonere riktig.

Digitaliserer du renholdet er det er mulig å kombinere forskjellige sensorer i en løsning, slik at de samlede dataene gir et bedre helhetsbilde. Sensordata fra matter i inngangspartiet, støvmåler og bruksfrekvens i rom, vil for eksempel gi meget god innsikt i hvor du bør prioritere renholdet for å unngå helseskadelig støv.

– Flere datakilder gir et mer sammensatt bilde. Vi kan integrere mange forskjellige sensorer som måler, støv, opphold i rom og til og med værdata i samme løsning.

Insta 800 setter standarden for hva som er riktig kvalitet på renholdet i barnehagen. Sensorer hjelper deg til å oppfylle disse kravene uten å bruke mer ressurser på renhold enn nødvendig. Med en ren og støvfri barnehage oppnår du også et bedre inneklima, som igjen bidrar til færre helseplager hos barn og ansatte.

Hvis du er interessert i å utforske fordelene med et digitalisert renhold i din barnehage, kontakt oss gjerne for en demonstrasjon!

Book demo

N3 utvikler og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring