Beregne din klima- og miljøgevinst, legg inn følgende data:

Antall entréer:

Antall matter per entré:

Leieperiode – ant. år:

Dette regneeksempelet gir følgende gevinster hvis man benytter N3 sine entreløsninger fremfor tradisjonell vaskbare matter, gjennom hele leieperioden.


CO2 utslipp transport (kg CO2)

100%

reduksjon

Energiforbruk (kWh)

21%

reduksjon

Vannforbruk (liter)

100%

reduksjon

Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)

100%

reduksjonVaskbare
matter

N3

Miljøgevinst

Prosentvis
reduksjon
CO2 utslipp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiforbruk (kWh)
3742 2933 809 21%
Vannforbruk (liter)
27027 - 27027 100%
Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)
1081 - 1081 100%


Vaskbare
matter

N3

Miljøgevinst

Prosentvis
reduksjon
CO2 utslipp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiforbruk (kWh)
3742 2933 809 21%
Vannforbruk (liter)
27027 - 27027 100%
Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)
1081 - 1081 100%

CO2 utslipp transport (kg CO2)

Energiforbruk (kWh)

Vannforbruk (liter)

Kjemikaliebruk vaskemidler (liter)

Miljø- og klimakalkulator for N3 av CEMAsys:

Gjennom å benytte N3 sine entreløsninger oppnås det flere gevinster både i forhold til miljø og klima, sammenliknet med å bruke en tradisjonell løsning med vaskbare matter. Man reduserer bilkjøring mellom kunder og vaskeri, energiforbruk ved at man unngår energikrevende vaskeprosesser, vannforbruk og ikke minst kjemikalieforbruk gjennom at N3 sine løsninger ikke benytter vaskemidler. Med regneeksemplene under viser vi at det er betydelige gevinster å oppnå på alle disse områdene.

Et eksempel med 50 entréer gir en klimagevinst på ca. 7,5 tonn CO2. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra ca:

4

Norske gjennomsnittsbiler

26

enkelt-flyreiser mellom Oslo og Kanariøyene

300

antall kilo storfekjøtt som produseres med samme utslipp

Forutsetningene for beregningene i analysen

Det legges til grunn følgende forutsetninger for beregningen i analysen:

– Vaskbare matter vaskes i gjennomsnitt 26 ganger per år (kilde: N3)
– Gjennomsnittlig kjøreavstand per matte per vask er beregnet til 1,43 km som er gjennomsnittlig bransjestandard.
– Utslipp per km kjøring er 200g/CO2/km, tilsvarer utslipp fra en ny Mercedes Sprinter euroklasse 6 (kilde: Mercedes Norge)
– Bruk av vaskemidler per kg vask er 0,01 liter vaskemiddel per kg matte
– Det legges til grunn et energiforbruk på 0,9 kWh per kg matte og et vannforbruk på 6,5 liter per kg vask; tilsvarende kravet som foreligger for et Svanemerket vaskeri for matter; http://www.svanemerket.no/svanens-krav/rengjoringsprodukter/vaskeri/
– For å beregne energiforbruket til N3 sin vedlikeholdsmetode, benyttes leverandørens spesifikasjoner for teppebørstesuger SEBO 470 COMFORT på 1200w; https://www.sebo.de/en/commercial/detail/370470-comfort.html

N3 utvikler og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring