10. september 2021

Slik oppfyller du renholdsstandarden INSTA 800

Jobber du som renholdsleder har du sikkert følt på kroppen hvordan du står i en spagat mellom økte behov og stadig mindre ressurser. For det å gjøre rent er ikke bare noe man gjør, det krever kunnskap, overblikk og kompetanse. Du må nærmest være en tryllekunstner for å oppfylle de økte standardene til kvaliteten på renholdet, med stadig mindre penger, folk og kompetanse.

Med økte behov og mindre ressurser må du jobbe smartere med teknologi og digitale flater.

Legger du renholdsstandarden INSTA 800 til grunn, har du imidlertid noe å måle renholdet opp mot. NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvaliteten. INSTA 800 er en felles nordisk standard, og gir gode forutsetninger for å utøve og bedømme rengjøringskvalitet ut ifra et tydelig definert og avtalt kvalitetsmål. Standarden er derfor viktig for alle som driver i renholdsbransjen, samt alle som skal inngå avtaler om kjøp av renholdstjenester.

 

INSTA 800 fasiliterer behovsstyrt renhold

Uavhengig om rengjøringen foretas internt eller om den er outsourcet, er rengjøringskvalitet av stor betydning i barnehager og på skoler. For mange er det et kritisk punkt for driften, og manglende rengjøringskvalitet kan få store følger for virksomheter som ikke lever opp til kvalitetskravene. En konsekvens kan være at et dårligere inneklima fører til mer astma og allergi i barnehagen.

 

 

INSTA 800 kan sees på som et renholdsbudsjett, en standard å måle renholdet opp mot. Det trenger derfor ikke å være like rent overalt, det vil eksempelvis være strengere kriterier på toaletter og kjøkken enn i møterom som sjelden blir brukt. For skoler og barnehager er det imidlertid viktig å sørge for at MVH-kravene blir fulgt. Helsedirektoratet anbefaler for eksempel en praksis som oppfyller INSTA 800-kravene i barnehager.

 

Likevel er det liten vits i å vaske gulv som ikke er skitne, slik man gjorde tidligere. Da ble det satt opp en renholdsplan som krevde at bestemte flater ble vasket hver dag, uavhengig av behov. Med INSTA 800 kan man sette forskjellige renholdsstandarder i forskjellige rom og soner, avhengig av bruk, lokalets utforming og beliggenhet. På denne måten kan man bidra til riktig renholdskvalitet på bakgrunn av bruk og særegenheter ved det enkelte lokalet.

 

INSTA 800 kan på mange måter sammenlignes med et CRM-system – det handler om å sette riktige krav. I en barnehage kan det for eksempel være fornuftig å sette relativt lav standard på basen til barna, men heller sette krav om at det alltid skal være rent på alle bord. Behovsrettet renhold innebærer at renholdspersonalet konsentrerer sin innsats om de områdene i barnehagen der renhold behøves. Les gjerne mer om hvordan Lillestrøm kommune har lykkes med behovsstyrt renhold her.

 

Forsterk INSTA 800 med teknologi

Underbygges INSTA 800 med sensorer har du et enda kraftigere verktøy for effektivt og kvalitativt godt renhold. Ved å bruke sensorer som samler inn data, vil renholderen som utfører oppgavene på gulvet få faktabasert informasjon om hvor det er behov for rengjøring og hvor det ikke er det. Sensorikk er en viktig støtte for å hjelpe renholderne til å prioritere hvor det skal vaskes. Les gjerne mer om digitalisert renhold i denne saken.

 

Våre sensorer kan for eksempel måle støv, både antall partikler og størrelser. Slik blir det mulig å overvåke og utføre renhold før støvet overgår anbefalte standarder. Vårt mattesystem, Renholdssoner, stopper opptil 93% av skitt og smuss før et kommer inn i bygget. Når renholdssonene blir støttet av sensorer, vil renholderen alltid ha kontroll på hvilke soner som ikke er rengjort skikkelig. Sensorene hjelper deg til å hele tiden ligge i forkant, slik at du både sikrer og kan dokumentere at kravene alltid er oppfylt.

 

Dokumentasjon og kommunikasjon til både kvaliteten og utførelsen av renholdet er nøkkelen til å lykkes. Data fra sensorene viser både renholderen hvor det er behov for renhold, og validerer at standarden blir overholdt. Denne tjenesten er nå integrert i det digitale renholdsverktøyet Clean Pilot. Dette sparer renholdsleder og renholderne for unødvendig arbeid, og de vil kunne levere bedre kvalitet fordi de vet hvor det er skittent. Renholderne vil rekke over større områder på kortere tid. I tillegg vil det være mindre behov for hovedrengjøring og vedlikeholdsrenhold.

 

For å få mest mulig ut av INSTA 800 med sensorstøtte, er det viktig med et godt forarbeid for at standarden skal bli tilpasset behov og lokale. Interessert i å finne ut hvordan dette kan gjennomføres i nettopp din barnehage? Ta kontakt for gratis rådgivning og gjennomgang.

 

Book demo

 

 

N3 utvikler og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring