30. april 2021

Slik kan du enkelt synliggjøre at MHV-krav blir fulgt

Formålet med MHV-forskriften er å sikre at barnas innemiljø i barnehager blir ivaretatt. Men hvor lett er det egentlig for ledere, ansatte, foreldre og tilsynsmyndigheter å se at kravene følges? Ny teknologi har gjort det enklere å synliggjøre og dokumentere inneklima og luftkvalitet i barnehagen.

 

Dette er faktorer som har stor betydning for barns (og ansattes) trivsel og helse. Men la oss likevel begynne med et kjapt, overordnet blikk på hva miljørettet helsevern i barnehager handler om.

MHV-krav og internkontroll i barnehager

Både kommunale og private barnehager må – på lik linje med skoler – følge kravene i Forskrift om miljørettet helsevern. Det er barnehagens eier som skal sørge for å få på plass et internkontrollsystem som sikrer at kravene blir oppfylt. Leder av barnehagen, er ansvarlig for at bestemmelsene i forskriften overholdes.

 

Lover & reguleringer illustrasjon

 

Et internkontrollsystem skal tilpasses barnehagens størrelse, behov, aktivitet og bruk. Det bør inneholde årshjul, skriftlige rutiner, sjekklister, handlingsplaner, rutiner for risikovurdering, dokumentasjon og avviksrutiner. Kort fortalt skal det vise:

 

  • Hva som skal gjøres
  • Når det skal gjøres
  • Hvem som skal gjøre det

 

Beskrivelsen over er svært forenklet. Men ofte er forenkling nødvendig for at vi skal etterleve krav i praksis. Det er noe N3 har lagt vekt på når de har utviklet Renholdssoner med digital kontroll. Vi mener at denne teknologien ikke bare har gjort arbeidet enklere, men også mer engasjerende da leder og ansattes bidrag for godt inneklima blir synlig. Ikke minst, utgjør den et stort pluss for miljøet.

«Et unikt mattesystem som N3 i samarbeid med NAAF, har utviklet spesielt for barnehager.»

 

Heldigital kontroll på inneklimaet med smarte Renholdssoner

Renholdssoner er et unikt mattesystem som N3 i samarbeid med NAAF, har utviklet spesielt for barnehager. Systemet stopper, kontrollerer og fjerner smuss og fuktighet i inngangspartier og garderober. Dette kan styres digitalt ved hjelp av IoT-teknologi som sikrer drift og renhold, og gir informasjon om følgende:

  • Utført renhold og driftstid på hver renholdssone
  • Portal som viser lokasjon av bygget og renholdssonene i bygget
  • Varsler til leder/renholdere om renholdssonen trenger ettersyn og renhold

 

gutt leker med tog

 

Aktivt arbeid med lover, forskrifter og veiledere

Ved å bruke data fra den kontinuerlige loggingen, vil det være lett å finne avvik og forbedringspotensial. Det gjør det også enklere å flytte ressurser og omprioritere renholdet av lokaler og steder hvis det skulle bli nødvendig.

I tillegg kan loggen benyttes som dokumentasjon for deler av barnehagens systematiske arbeid med internkontrollen og miljørettet helsevern. Systemet er også et utmerket verktøy for å trekke ansatte mer aktivt med i barnehagens arbeid med deler av MHV-forskriftens innhold. Her vil vi samtidig understreke at et samarbeid mellom pedagogisk personale, renholdere, verneombud, driftstekniker, er alfa og omega for å iverksette tiltak og utarbeide gode renholdsplaner.

 

For å synliggjøre krav og øke aktiv deltakelse/medvirkning blant ansatte, kan det være lurt å sette inneklima og HMS på dagsorden på personalmøter med jevne mellomrom, og presentere tiltak og resultater. Del enkel forståelig informasjon som kan bidra til at de ansatte får innblikk i hvordan inneklimaet i de ulike rom og avdelinger er. Slik vil de også få se at det de utfører faktisk «virker» i praksis.

Det samme gjelder for SU- og FAU-møter. Vis foreldre at det jobbes aktivt med miljørettet helsevern, og at forskriften blir tatt på alvor. Da viser dere samtidig at dere tar barna og deres oppvekstmiljø på alvor. Og ikke noe er viktigere enn det, er det vel?

 

 

Book demo

 

Kilder:

Veileder for miljørettet helsevern i barnehager

Miljø og helse i barnehagen

www.naaf.no

N3 utvikler og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring