30. april 2021

Hvordan spare penger på renhold i barnehager?

Renhold står for en av de største driftskostnadene i en barnehage, en kostnad som ikke har blitt mindre under pandemien. Klarer du å spare penger her uten at det går på bekostning av smittevern, krav og kvalitet, vil det derfor være mye å hente.

I denne artikkelen har vi tatt for oss viktige faktorer som har stor betydning for renholdskostnadene i barnehager. I forbindelse med det har vi pratet med to erfarne bransjefolk, Per Arne Løvstad hos Ren-Consult AS og  Steinar K Nilsen fra Sintef. La oss begynne med starten, som er ute.

«Det smusset du ikke drar inn, slipper du å ta ut igjen»

Hold søle og sand ute

Mange barnehager er flinke til å skille mellom rene og skitne soner, og har en rekke tiltak og innretninger som skal hindre at søle, sand og lignende blir dratt med inn og spredd i forskjellige rom. Likevel mener vi i N3 at det fortsatt finnes flere barnehager som har mer å hente på dette området.

-Det smusset du ikke drar inn, slipper du å ta ut igjen. Løvstad har jobbet med rådgivning innen renholdsbransjen i mer enn 30 år, og kommer stadig tilbake til dette mantraet som kanskje er hans aller viktigste når det gjelder renhold i barnehager.

Nilsen trekker fram noe av dem samme når han gir råd: -Hvis du ikke sørger for at smusset blir stoppet før det kommer inn i hovedområdet i bygget, kan kostnadene knyttet til renhold og vedlikehold raskt fyke i været. I likhet med Løvstad vet han hva han snakker om, etter mange års erfaring på området, og som bidragsyter blant annet til standarden INSTA 800 og forfatter av boken Alt om renhold.

Til tross for inngangspartier med avskrapning og vindfang med grovere type matte eller rist, kommer mye smuss og skitt inn. Derfor trengs det matter på innsiden også.

barn skole matte

Er dagens matter effektive nok?

Visste du at vi må gå minst tre skritt på en matte før vi får bort mesteparten av det vi drar med oss? Det er, ifølge Nilsen, en viktig grunn til at matter skal dekke et areal på minst to meter der en går.

Enkle matter som byttes med jevne mellomrom, har lenge vært benyttet som et godt tiltak for å hindre videre spredning av smuss. Men sjansen er stor for at mattene din barnehage har i dag, kan erstattes med et bedre alternativ som kan stoppe en høyere andel av smusset som dras inn, samtidig som de kan bidra til et enklere og rimeligere renhold. Og da kommer vi inn på det vi brenner for, og som vi mener kan være til stor hjelp i alle barnehager:

Rimeligere renhold med Renholdssoner

Konseptet Renholdssoner er et mattesystem som spesialtilpasses byggets areal og utforming, og som  overvåker renhold og luftkvalitet gjennom sensorteknologi. Det er utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og byr på klare forbedringer gjennom å

  • stoppe opptil 90 prosent av smuss, støv og fukt på bare 3 prosent av arealet
  • heve kvaliteten på renholdet uten å øke kostnadene
  • forenkle både det rutinemessige, og det tyngre renholdet som gjøres i perioder
  • fjerne behovet for stadig matteutskiftning
  • sørge for oppdatert, digital informasjon om status på renholdet

Lavere vedlikeholdskostnader og bedre inneklima

Et viktig poeng som både Løvstad og Nilsen trekker fram, er at reduserte mengder sand og grus kombinert med godt renhold, fører til mindre slitasje og vedlikehold av gulv. Altså lavere vedlikeholdskostnader.

-Vi ser at det å øke arealet på smussforebyggende tiltak innenfor inngangspartiet har en gunstig effekt på dette, sier Løvstad.

Tall fra Sintef viser at så mye som 40-60 prosent av renholdskostnader i et bygg er knyttet til gulv, og tallet er trolig høyere i barnehager hvor det tråkkes ut og inn store deler av dagen.

Med Renholdssoner blir innemiljø og luftkvalitet også klart forbedret. Renholderne får en enklere jobb, noe som igjen kan påvirke sykefraværet positivt. Kort oppsummert innebærer det bedre renhold, bedre helse, økt trivsel – og reduserte kostnader.

Sensorteknologien gjør at renholdere hele tiden har oversikt over hvilke rom som er rene, og hvilke som trenger ekstra rengjøring. Slik kan de bedre utnytte arbeidstiden sin og sette inn ressurser der det trengs.

Vil du vite mer om løsningen? Sjekk ut n3.no eller book en uforpliktende demo med en av våre konsulenter

Book demo

INSTA 800 + rimeligere renhold = sant?

Mens Renholdssoner er en praktisk løsning som i tillegg til å redusere støv og smuss effektivt, faktisk måler verdier, og gjør det mulig å planlegge og utførte effektivt renhold basert på gitte resultat, er INSTA 800, et helt annet verktøy.

Standarden som fastsetter og bedømmer kvaliteten på renholdet, tar for seg et komplett renhold og stiller kvalitet til alt som er i rommet, uavhengig av rengjøringsmetode, type utstyr og hyppighet på renholdet. Ifølge Helsedirektoratets veileder kan kvalitetsstyrt renhold etter Insta 800, gjøre hovedrengjøring i barnehagen overflødig. Standarden kan derfor være god praksis å følge.

Selv om intensjonen med standarden trolig ikke var rimeligere renhold, vil reduserte kostnader i mange tilfeller være en uventet, positiv effekt:

INSTA 800 er tydelig på hvilken kvalitet som er avtalt og ut fra det kan renholderne gjøre det som kreves opp mot bestillingen og ikke bruke tid på andre ting, understreker Løvstad. -Da unngår du eksempelvis unødig vask av et gulv, som kanskje bare blir gjort fordi renholderne føler at det må til for at de skal ha utført jobben sin.

Han påpeker dessuten at INSTA 800 gjør det enklere å lage en renholdsplan da avtalt kvalitet er definert ut fra en standard. Det er avgjørende å ha på plass en god renholdsplan som ved siden av å være et viktig arbeidsverktøy for renholderne, også synliggjør kostnadsbilde for funksjonen. I fremtidens renholdsplaner vil vi også knytte sensorteknologi tettere opp mot renholdsbehovet og her ligger et potensial for enda mer effektivt renhold.

«få god kontroll på kvalitet og utførelse»

Renholdssoner gjør det enklere å innfri kravene i INSTA 800

Renholdssoner og INSTA 800 er begge nyttige verktøy for den som ønsker å redusere renholdskostnader og ha god kontroll på kvalitet og utførelse. Førstnevnte er et viktig bidrag for å oppfylle kravene i standarden.

Uavhengig av matteløsning, og om din barnehage følger INSTA 800 eller ikke, er det aller viktigste tiltaket for reduserte renholdskostnader, å hindre mest mulig sand og søl fra å komme inn. Dernest å ha effektive matter på innsiden. I tillegg må du legge opp til et renhold som oppfyller kravene i den nevnte standarden mest mulig. Da kommer du heller ikke utenom en god renholdsplan som både renholdere og øvrige ansatte forstår og følger.

Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om hvordan N3 og Renholdssoner kan bidra til å redusere kostnader i akkurat din barnehage.

Book demo

N3 utvikler og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og N3smart. Som markedsleder med over 25 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring